Användarvillkor

Användarvillkor

Här hittar du specifik information om vår webbplats. Genom att gå in på och nyttja webbplaten anses du ha accepterat våra användarvillkor. HusmanHagberg AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren, uppdatera eller ändra webbplatsen samt avbryta eller eller på annat sätt begränsa användandet av den.

För dig som är extra intresserad av våra villkor finns även följande information:

Produkter och tjänster på webbplatsen

De produkter eller tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via webbplatsen är i vissa fall inte tillgängliga för alla besökare eller marknader. HusmanHagberg har ingen skyldighet att förklara varför avvikelser kan förekomma.

Skulle villkor för de produkter eller tjänster som presenteras på webbplatsen vara oförenliga med webbplatsens användarvillkor gäller produktens eller tjänstens villkor framför webbplatsens användarvillkor.

Ansvarsbegränsning

Material på webbplatsen är avsedd endast som allmän information. För rådgivning kring specifika ärenden kontaktas en mäklare eller ansvarig på HusmanHagbegs supportkontor. Informationen är inte alltid uttömmande och fullt uppdaterad. Felskrivningar samt tekniska brister kan ibland förekomma.

Trots hög ambition kan vi inte garantera att webbplatsen är fri från virus och andra skadliga komponenter. HusmanHagberg ansvarar inte för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av webbplatsen.

Rätt att använda material på webbplatsen m m

HusmanHagbergs varumärke eller tjänster får ej användas av annan än den som godkänts av HusmanHagbergs supportkontor. Varumärke eller tjänst får inte heller användas på så sätt att det i en sökmotor uppkommer som "felaktig träff".

Texter och bilder på webbplatsen är i vissa fall upphovsrättsligt skyddade. Det är inte tillåtet att mångfaldiga, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra upphovsrättskyddat material utan medgivande från rättighetsinnehavaren.

Rätt att länka till och från webbplatsen

HusmanHagberg ansvarar inte för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.
Länkning från annan webbplats till HusmanHagbergs webbplats är tillåten. Länken får dock inte förvanska eller förfela resultatet på HusmanHagbergs webbplats.Vid länkning måste det alltid tydligt framgå att materialet hämtats på HusmanHagbergs webbplats och materialet får inte förvanskas eller förfelas.

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag.

Frågor kring Användarvillkoren besvaras av HusmanHagberg AB.

Ansvarig för webbplatsen är HusmanHagberg AB.

Kontaktuppgifter

HusmanHagberg AB
Brahegatan 10
114 37 STOCKHOLM
Tel: 08-654 02 00
Mail: info@husmanhagberg.se
Hemsida: www.husmanhagberg.se
Org nr: 556544-7579