Frågor och svar

Frågor och svar

Att köpa eller sälja en bostad är en stor affär som man dessutom inte gör så ofta. Det är bra att kunna repetera hur allt fungerar och vad olika moment innebär. Här ger vi svar på de vanligaste frågorna som våra kunder brukar ställa.

Köpa

I Sverige har en mäklare ensamrätt på den bostad som ska säljas, medan man i Spanien har en öppen marknad. Det kan alltså vara fler mäklare som jobbar med en och samma bostad. Den mäklare som har den köpare som erbjuder högst pris vinner uppdraget.

Gå till sidan

Vi har flera seriösa kontakter som hjälper till med uthyrningsservice. De sköter då allt för våra kunder mot en avgift. I ordet ”allt” ingår uthyrning och beläggning, städ och administration. Om uthyrning är en viktig faktor så är det bra att ta reda på, innan man köper en bostad, vilka regler som gäller för uthyrning och hur det skiljer sig åt mellan olika områden. Vissa kräver en turistlicens och andra har förbjudit uthyrning helt.

Gå till sidan

Du kan inte ta ett lån i Sverige med den spanska fastigheten som säkerhet, däremot kan du belåna egendom i Sverige för att köpa fastigheten i Spanien. Du kan också låna pengar till köpet hos en spansk bank.

Gå till sidan

Utöver köpeskillingen bör du räkna med ca 10–14% i tillkommande kostnader i form av skatter, notariekostnader, registreringsavgifter samt anslutningsavgifter. Hur stor kostnaden är beror på köpeskillingen och lånets storlek.

Gå till sidan

I Spanien betalar du dels en kommunal fastighetsskatt och dels en statlig fastighetsskatt. Båda baserade på taxeringsvärdet. Du betalar ingen fastighetsskatt i Sverige på den spanska bostaden

Gå till sidan

I Spanien säljs begagnade bostäder i ”befintligt skick”. Som köpare är du ansvarig för att undersöka bostaden innan ditt köp.

Gå till sidan

Vid köp av en bostad betalas en reservationsavgift och ett reservationsavtal upprättas. Samtidigt betalar du en handpenning, normalt 10% av köpeskillingen, som deponeras på din mäklares eller advokats klientkonto. Resterande summa betalas vid tillträdet.  Vid köp av nyproduktion upprättas ett reservationsavtal direkt med byggherren och du betalar en reservationsavgift om 3 000 – 6 000 €.

Gå till sidan

När du kommit överens med säljaren och mäklaren skrivs ettköpekontrakt. I detta anges bland annat pris och tillträdesdatum. Du betalar samtidigt en handpenning eller reservationsavgift som garanti för att du kommer att fullfölja affären.

Gå till sidan

Samfällighetsavgiften innefattar städning och underhåll av gemensamma utrymmen tex pool och trädgård.

Gå till sidan

Driftskostnaderna beror självklart på vilken typ av bostad det gäller och hur mycket du nyttjar den. Kostnaden inkluderar bland annat samfällighetsavgift, el och vatten, hemförsäkringspremie och fastighetsskatt.

Gå till sidan

Driftskostnaderna betala du lämpligast via autogiro och vi kan självklart hjälpa dig att öppna ett bankkonto i en spansk bank. Vi rekommenderar att du öppnar ett bankkonto i en spansk bank och att du ansluter autogiro och internetbank. Flera av kostnaderna kan dras via autogiro, andra måste du betala själv via internetbanken. Oftast hjälper även advokaten till med alla autogiron, NIE-nummer, bankkontakter m.m. så bostadsresan för er underlättas.

Gå till sidan

Det som är viktigast att tänka på är att alla bostäder är fast egendom och har en egen lagfart, det gäller även parkeringsplats och förråd. Det finns få inskränkningar på vad du får göra med din bostad när det gäller renovering eller uthyrning.

Gå till sidan

Sälja

Det första man måste gå igenom är att alla dokument för bostaden finns – vi syftar på lagfart, notasimple, energicertifikat, senaste el och vattenräkning samt community fee och även IBI. Anledningen till det är att vi måste göra en kontroll så att alla dokument stämmer mot hur bostaden ser ut och att den är registrerad på rätt sätt. Vi bokar sedan upp ett möte där vi går igenom bostaden och värderar den. Efter det skriver vi ett kontrakt där vi är överens om arbetet vi ska göra och vilken ersättning vi ska få vid en försäljning. När detta är gjort fotograferar vi bostaden och sedan publicerar vi den på vår hemsida, övriga aktuella bostadsportaler, andra digitala kanaler samt matchar bostaden mot vårt breda kundregister.

Gå till sidan

Övrigt

Kontakta något av våra kontor så hjälper de dig med dina frågor och funderingar.

Klicka här för att komma till våra kontor

Gå till sidan

NIE-numret är ett spanskt skatteidentifikationsnummer som du bland annat behöver för att kunna öppna ett bankkonto och skriva på lagfarten. Numret är en förutsättning för att du ska kunna äga en bostad i Spanien och ansökan kan göras hos spanska polisen, spanska ambassaden eller konsulatet i Sverige.

Gå till sidan

Notarius publicus är en officiellt utsedd jurist med ansvar för att kontrollera säljarens och köparens identitet. Notarien informerar om eventuella skulder kopplade till bostaden, säkerställer att betalningen är korrekt enligt spansk lag och att den nått säljaren innan avtalet tecknas. Notarien upprättar också köpebrevet som ligger till grund för din lagfartsansökan.

Gå till sidan