Finansiering och tilläggskostnader vid köpa av bostad

Låna till din bostad i Spanien

Du kan inte ta ett lån i Sverige med den spanska fastigheten som säkerhet, däremot kan du belåna egendom i Sverige för att köpa fastigheten i Spanien. Du kan också låna pengar till köpet av den spanska bostaden hos en spansk bank.

Priset

Priset vi anger är det pris säljaren accepterar. Är du villig att betala det priset blir det oftast en affär. Det är ovanligt med budgivningar och det händer till och med att priset ibland blir lägre än det utsatta. Men då har man alltid förhandlat fram det tillsammans.

Reservationsavgift och Handpenning

Vid köp av en bostad betalas en reservationsavgift och ett reservationsavtal upprättas, i samband med signering av köpekontrakt betalar du en handpenning, normalt 10% av köpeskillingen som deponeras på din mäklares eller advokats klientkonto. Resterande summa betalas vid tillträdet.  

Vid köp av nyproduktion upprättas ett reservationsavtal direkt med byggherren och du betalar en reservationsavgift om 3 000 – 6 000 €.

Kostnader som tillkommer

Utöver köpeskillingen bör du räkna med ca 10–14% i tillkommande kostnader i form av Skatter, notariekostnader, registreringsavgifter samt anslutningsavgifter. Hur stor kostnaden är beror på köpeskillingen och lånets storlek. Dessa är:

Skatter

För nyproducerade fastigheter tillkommer en mervärdesskatt på 10% av köpeskillingen samt en stämpelskatt på upp till 2%. För begagnade bostäder tillkommer en överföringsskatt på 8–10% beroende på region och köpeskillingens storlek. Här finns ingen stämpelskatt.

Notariekostnader

I Spanien deltar alltid en notarie när säljaren och köparen utväxlar köpekontraktet. Det är köparen som står för notariens arvode. Arvodet varierar beroende på omfattning och baseras på köpeskillingen.

Registreringsavgifter

Den nya ägaren ska registreras i Fastighetsregistret. Kostnaden ligger normalt på ca 0,5% av köpeskillingen.

Anslutningsavgifter

Vid tillträdet tillkommer anslutningsavgifter och/eller avgifter för abonnemangsbyte för vatten och avlopp, elektricitet samt eventuell gas.

Finansiella kostnader

När det kommer till att finansiera en bostadsaffär väljer många att ta ett bolån i en spansk bank, då tillkommer även kostnader för detta beroende på lånebelopp och villkor från din bank.

Fastighetsskatt

I Spanien betalar du årligen dels en kommunal fastighetsskatt, dels en statlig fastighetsskatt, båda baserade på taxeringsvärdet. Den kommunala skattesatsen varierar mellan olika kommuner och ligger på 0,4–1,1% och den statliga på ca 0,25–0,5%. Du betalar ingen fastighetsskatt i Sverige på den spanska bostaden.

Driftskostnader

När det kommer till driftskostnader beror det naturligtvis på vilken typ av bostad det gäller och hur mycket du nyttjar den. Kostnaden inkluderar bland annat samfällighetsavgift, el och vatten, hemförsäkringspremie och fastighetsskatt. Driftskostnaderna betala du lämpligast via autogiro. Vi rekommenderar att öppna ett bankkonto i en spansk bank och ansluta autogiro och internetbank. Flera av kostnaderna kan sedan dras via autogiro och andra måste du betala själv via internetbanken.

Samfällighetsavgift

Samfällighetsavgiften (comunidad) innefattar städning och underhåll av de gemensamma utrymmena till exempel pool och trädgård.

Övriga tjänster