Betalar jag fastighetsskatt för min bostad i Spanien?

Betalar jag fastighetsskatt för min bostad i Spanien?

I Spanien betalar du dels en kommunal fastighetsskatt och dels en statlig fastighetsskatt. Båda baserade på taxeringsvärdet. Du betalar ingen fastighetsskatt i Sverige på den spanska bostaden