Vad gäller vid en reservation?

Vad gäller vid en reservation?

Vid köp av en bostad betalas en reservationsavgift och ett reservationsavtal upprättas. Samtidigt betalar du en handpenning, normalt 10% av köpeskillingen, som deponeras på din mäklares eller advokats klientkonto. Resterande summa betalas vid tillträdet.  Vid köp av nyproduktion upprättas ett reservationsavtal direkt med byggherren och du betalar en reservationsavgift om 3 000 – 6 000 €.