Bli kontaktad, klicka här!

Att köpa bostad, hus eller lägenhet i Spanien

Att leva i Spanien är fantastiskt och vi hjälper dig gärna att hitta drömbostaden här. Självklart bistår vi också med den ekonomiska och juridiska kunskap som behövs. Blir du förtjust i något/några av våra objekt föreslår vi att du kontaktar oss för en visning på plats. På så sätt får du också en känsla för området.

En bra förberedelse är att ha finansieringen klar innan du åker ner.

Priset

Priset vi anger är det pris säljaren accepterar. Är du villig att betala det priset blir det oftast en affär. Det är ovanligt med budgivningar och det händer t o m att priset ibland blir lägre än det utsatta. Men då har man alltid förhandlat fram det tillsammans.

Kostnader som tillkommer

Utöver köpeskillingen bör du räkna med ca 10-14% i tillkommande kostnader.

Skatter

För nyproducerade fastigheter tillkommer en mervärdesskatt på 10% av köpeskillingen samt en stämpelskatt på upp till 2%. För begagnade bostäder tillkommer en överföringsskatt på 8-10% beroende på region och köpeskillingens storlek. Här finns ingen stämpelskatt.

Notariekostnader

I Spanien deltar alltid en notarie när säljaren och köparen utväxlar köpekontraktet. Det är köparen som står för notariens arvode. Arvodet varierar beroende på omfattning och baseras på köpeskillingen.

Registreringsavgifter

Den nya ägaren ska registreras i Fastighetsregistret. Kostnaden ligger normalt på ca 0,5% av köpeskillingen.

Anslutningsavgifter

Vid tillträdet tillkommer anslutningsavgifter och/eller avgifter för abonnemangsbyte för vatten och avlopp, elektricitet samt eventuell gas.

Att finansiera köpet

Du kan inte ta ett lån i Sverige med den spanska fastigheten som säkerhet, däremot kan du belåna egendom i Sverige för att köpa fastigheten i Spanien. Du kan också låna pengar till köpet av den spanska bostaden hos en spansk bank.

Driftskostnader

Driftskostnaderna beror självklart på vilken typ av bostad det gäller och hur mycket du nyttjar den. Ett riktvärde för en lägenhet med 2 sovrum kan vara ca 1.500 - 2.000 SEK per månad. Kostnaden inkluderar bl a samfällighetsavgift, el- och vatten, hemförsäkringspremie och fastighetsskatt. Driftskostnaderna betala du lämpligast via autogiro och vi kan självklart hjälpa dig att öppna ett bankkonto i en spansk bank.

Fastighetsskatt

I Spanien betalar du dels en kommunal fastighetsskatt, dels en statlig fastighetsskatt, båda baserade på taxeringsvärdet. Den kommunala skattesatsen varierar mellan olika kommuner och ligger på 0,4-1,1% och den statliga på ca 0,25-0,5%.

Du betalar ingen fastighetsskatt i Sverige på den spanska bostaden.

Undersökningsplikt

I Spanien säljs begagnade bostäder i ”befintligt skick”. Som köpare är du ansvarig för att noggrant undersöka bostaden innan du skriver på köpekontraktet. Avsteg från detta ska villkoras i köpekontraktet. Det är klokt att ta hjälp av extern kompetens och vi kan rekommendera flera erfarna tekniska arkitekter.

Så går köpet till

När du kommit överens med säljaren och mäklaren skrivs ett köpekontrakt. I detta anges bl a pris och tillträdesdatum. Du betalar samtidigt en handpenning eller reservationsavgift som garanti för att du kommer att fullfölja affären. Läs mer i nästa stycke.

Reservationsavgift eller handpenning

Vid köp av nyproduktion upprättas ett reservationsavtal direkt med byggherren och du betalar en reservationsavgift på ca 3.000 - 6.000 €. Reservationsavgiften kan oftast betalas med konto- eller kreditkort. Är det en begagnad bostad du köper upprättar vi ett reservationsavtal, du betalar en reservationsavgift och bostaden tas efter detta bort från all marknadsföring. Sedan betalar du en handpenning, normalt 10% av köpeskillingen. Den slutliga betalningen sker sedan i de flesta fall på tillträdesdagen.

NIE-nummer

NIE-numret är ett spanskt skatteidentifikationsnummer som du bland annat behöver för att kunna öppna ett bankkonto och skriva på lagfarten. Numret är en förutsättning för att du ska kunna äga en bostad i Spanien och ansökan kan göras hos spanska polisen, spanska ambassaden eller konsulatet i Sverige. Det går bra att ge ett ombud fullmakt för att göra ansökan. Vi hjälper dig gärna och kan även estimera hur lång tid det tar att få numret.

Notarius publicus

Notarius publicus är en officiellt utsedd jurist med ansvar för att kontrollera säljarens och köparens identitet. Notarien informerar om eventuella skulder kopplade till bostaden, säkerställer att betalningen är korrekt enligt spansk lag och att den nått säljaren innan avtalet tecknas. Notarien upprättar också köpebrevet som ligger till grund för din lagfartsansökan.

Lagfarten

Lagfarten registreras i landregistret, vilket tar ca 2-3 månader. När den är inskriven och alla skatter och avgifter är betalda får du tillbaka den med inskrivningsbeviset.

Tillträdet

Många bostäder har omgående tillträde, men vår erfarenhet är att de flesta köpare behöver en viss tid till förberedelser. Det kan till exempel ta drygt en månad innan NIE-nummer och andra finansiella bitar är på plats. På tillträdesdagen får du nycklarna och kan flytta in.

Ladda ner vår köpguide